Sağlık
 
İnsan sağlığı herşeyin üstündedir 
 
 
 
Yeni hastaneler inşa ediliyor, mevcut hastaneler yeniden yapılandırılıyor, sağlık personeli ihtiyacı gideriliyor
 
Sağlık alanında; vatandaşlarımıza hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunabilmek için ehemmiyet ve çaba içerisindeyiz.
 
Kırklareli'de 10 hastane, 3 özel tıp merkezi, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi, 6 Toplum Sağlığı Merkezi, 47 Aile Sağlığı Merkezi (113 aile hekimliği), 55 Sağlık Evi, 1 Halk Sağlığı Laboratuvarı, 2 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, 20 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır. Toplam yatak kapasitesi 907'dir.
 
İl genelinde; 291 uzman hekim, 229 pratisyen hekim, 124 diş hekimi, 145 eczacı, 1.028 ebe – hemşire görev yapmaktadır. Bir uzman hekime 1.274, bir pratisyen hekime 1.555 kişi düşmektedir.
 
Vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden en iyi ve en kolay şekilde yararlanmasının önünü açmak için, yeni sağlık tesislerinin yapımı, hasta yataklarının nitelikli hale getirilmesi, hastanelerin tıbbi cihaz kapasitesinin artırılması, ambulans filomuzu genişletme, aile hekimliği, evde sağlık hizmeti, ilaca ulaşımın kolaylaşması, alo 182 randevu sistemi çalışmaları sürdürülmektedir. Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmaktadır.
 
Hızlı ve etkin bir sağlık hizmeti
 
Sağlık kurumları ve personeli ile vatandaşımızın yanındayız
 
Sağlık kurumları
 
Kırklareli Devlet Hastanesi, Babaeski Devlet Hastanesi ve Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlanmıştır. Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Demirköy Hastanesi inşaatları devam etmektedir.
 
Nitelikli Yatak Sayısı
 
Yapılan yatırımlarla hastanelerimiz yenilenip nitelikli yatak oranı arttırılmıştır. Koğuş sisteminden konforlu oda sistemine geçilmiştir. Yoğun bakım yatak sayısı arttırılmış, vatandaşımız nitelikli sağlık hizmetiyle buluşturulmuştur.
Nitelikli yatak oranı 2002 yılında % 6 iken, 2018 yılında bu oran % 75’e çıkarılmıştır.
 
Hastaneler Son Teknolojiyle Donatılmıştır
 
Hastanelerimizde teknik donanım eksikliği giderilmiş, son teknolojiyi takip ederek cihaz yatırımı yapılmıştır.
2002 yılında Kırklareli ’deki Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, 3 Ultrason cihazı, 11 Hemodiyaliz cihazı, 2 BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazı bulunup MR (Manyetik Rezonans) ise yokken 2018 yılı il genelinde 28 Ultrason, 93 Hemodiyaliz, 6 BT Cihazı ve 5 MR cihazı ile vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunulmaktadır.
 
Yoğun Bakım Ünitelerindeki Yatak Sayısı Arttırıldı
 
Yenidoğan Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2002 yılında 3 iken 2018 yılında bu sayı 5’e yükseltilmiştir.
Erişkin + Çocuk Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2002 yılında 2,  2018 yılında ise 64’dür.
Toplam Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2002 yılında 5 iken bu sayı 2018 yılında 69’a yükselmiştir.
 
Sağlık Personeli Sayısı Arttırıldı
 
2002 yılında 1.152 sağlık personeli varken 2018 yılında bu sayı 2.855’e yükselmiştir.
 
Artık Hepimizin Aile Hekimi Var
 
2010 yılında yurt genelinde uygulamaya koyulan aile hekimliği ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri güçlendirilmiştir. Aile Hekimi aynı zamanda ailelerimize sağlık danışmanlığı hizmeti vermektedir. Kırklareli de 113 Aile Hekimi pozisyonun 110’u de aktif olup, vatandaşımızın hizmetindedir.
 
Hastalar Evinde Tedavi Ediliyor
 
Yatağa bağımlı hastaların, hastanede yapılması zorunlu olmayan tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının ev ortamında yapılması ve hastanede kalış sürelerinin kısaltılması amacıyla 2010 yılında ‘’Evde Sağlık Hizmeti’’ uygulaması başlatılmıştır. 2010 yılından bugüne Kırklareli’de 16.248 hastanın evde bakım ve rehabilitasyon hizmetinden yararlanması sağlanmıştır.
 
Sağlık Hizmeti Yaygınlaştı
 
2002 yılında Kırklareli ili sağlık kurum ve kuruluşlarına toplam müracaat sayısı 1.289.549 iken 2018 yılında bu sayı 3.343.622’ye yükselmiştir.
2002 yılında aşılama oranı % 80 iken 2017 yılında bu oran % 98 ya çıkmıştır.
Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet oranı 2002 yılında % 40 iken bu oran % 96,4’e ulaşmıştır.
 
Acil Durum Ekibimiz Her An Hazır
 
Acil durumlarda vatandaşımızın imdadına yetişmek için 112 Acil Servislerinde yenilikler yapılmıştır. Kar paletli ambulans, Helikopter ambulans yatırımlarıyla hastalarımıza her koşulda ulaşabilmenin önü açılmıştır.
Kırklareli’de ki 112 Acil İstasyon sayısı 3’ten 20’ye, 112 Acil Ambulans sayısı 3’ten 40’a çıkarılmıştır. 2 adet kar paletli, 1 adet obez/yoğun bakım ambulansı vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.
Kırklareli’deki 17 hasta Helikopter Ambulans ile il dışı merkezlere nakledilmiştir.
 
Lüleburgaz Devlet Hastanesi (300 yataklı) Devam ediyor.
Pınarhisar Devlet Hastanesi (30 yataklı) Devam ediyor.
Demirköy Hastanesi (10 yataklı) Devam ediyor.
Kırklareli Devlet Hastanesi (250 yataklı) (2016)
Babaeski Devlet Hastanesi (100 yataklı) (2014)
Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 ünit) (2014)
Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Ek Bina (2014)
Lüleburgaz 7 Nolu Hatice Yaman Sağlık Ocağı (2009)
Kırklareli TOKİ Sağlık Ocağı (2009)
Babaeski 2 Nolu Sağlık Ocağı (2008)
Kırklareli Devlet Hastanesi Acil Ek Bina (2007)
Kırklareli 4 Nolu Atiye Mehmet Genç Sağlık Ocağı (2007)
Kırklareli 2 Nolu Sağlık Ocağı (2005)
Kırklareli 3 Nolu Emine Tuncan Sağlık Ocağı (2004)
Lüleburgaz 2 Nolu Sağlık Ocağı (2003)