Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal
 
 
İçmesuyu
 
İller Bankası tarafından 2003 – 2018 yıllarında 13 içmesuyu tesisi yapılmıştır. 1 içmesuyu çalışması devam etmektedir.
 
K.eli Kavaklı İçmesuyu İnşaatı (DE)
Babaeski Büyükmandıra İçmesuyu Depo İnşaatı (2018)
Demirköy İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtması (2018)
Babaeski Karahalil İçmesuyu İnşaatı (2017)
Kofçaz İçmesuyu İnşaatı (2017)
Kırklareli Üsküp İçmesuyu (2016)
Babaeski İçmesuyu Şebeke İnşaatı (2016)
Lüleburgaz Ahmetbey İçme ve Kullunma Suyu Kuyu Sondajı (2016)
Pehlivanköy İçmesuyu İnşaatı (2016)
Kırklareli İnece İçmesuyu (2015)
Lüleburgaz Sakızköy İçmesuyu (2014)
Babaeski İçmesuyu Terfi Hattı Yapımı (2013)
Babaeski Sinanlı İçmesuyu (2013)
Vize İçmesuyu İnşaatı (2008)
Kırklareli İçmesuyu İnşaatı (2002)
Demirköy İğneada İçmesuyu İnşaatı (2002)
 
Köy içmesuyu çalışmaları
 
Köy içme sularında 2003 yılından bugüne 411 köy içmesuyu çalışması yapılmıştır.
 
Kanalizasyon
 
2003 – 2018 yıllarında, İller Bankası tarafından 12, DSİ tarafından 4 kanalizasyon tesisi yapılmıştır. 4 kanalizasyon çalışması devam etmektedir.
 
B.eski Alpullu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı (DE)
P.köy Atısu Arıtma Tesisi İnşaatı (DE)
B.eski Karahalil Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı (DE)
Vize Kıyıköy Kanalizasyonu (DE)
L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyon İnşaatı 2018
K.eli Kavaklı Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 2018
L.burgaz Evrensekiz Atıksu Arıtma ve Kanalizasyon İkmal İnşaatı 2018
B.eski Büyükmandıra Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 2018
L.burgaz Büyükkarıştıran Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 2018
Vize Kanalizasyonu (2017)
K.eli İnece Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı (2016)
Babaeski Atıksu Arıtma Tesisi (2016)
B.eski Karahalil Kanalizasyonu (2016)
L.burgaz Evrensekiz Kanalizasyon İnşaatı (2016)
Pehlivanköy Kanalizasyon İnşaatı (2016)
Pınarhisar Atıksu Arıtma Tesisi (2016)
Kırklareli Atıksu Arıtma Tesisi (2015)
Vize Atıksu Arıtma Tesisi (2015)
Babaeski Kanalizasyonu (2015)
Pınarhisar Kanalizasyonu (2014)
Vize Çakıllı Kanalizasyonu (2012)
 
Köy kanalizasyonu çalışmaları
 
Köy kanalizasyonlarında 2003 yılından bugüne 135 köy kanalizasyon çalışması yapılmıştır. 179 köyden 142’sinin kanalizasyon şebekesi, 89’unun da kanalizasyon arıtması bulunmaktadır.
 
Belediye Hizmetleri
 
Vize Kapalı Yüzme Havuzu Otel ve Sosyal Tesis (2015)
Kırklareli Şeker Depoları Cazibe Merkezi (2015)
Vize Kıyıköy Çok Amaçlı Salon (2014)
 
Şehirleşme
 
Harita çalışmaları
 
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 2003 yılında bugüne kadar 15 harita yapımı gerçekleştirilmiştir.
 
Babaeski Karahalil Harita Yapımı (2015)
Kırklareli Kavaklı Harita Yapımı (2014)
Lüleburgaz Ahmetbey Harita Yapımı (2014)
Vize Çakıllı Harita Yapımı (2014)
Vize Harita Yapımı (2013)
Kırklareli Harita Yapımı (2013)
Vize Kıyıköy Harita Yapımı (2013)
Kırklareli Üsküp Harita Yapımı (2012)
Lüleburgaz Kırıkköy Harita Yapımı (2011)
 
Vize Sergen Harita Yapımı (2011)
Demirköy Harita Yapımı (2010)
Babaeski Harita Yapımı (2008)
Kırklareli Harita Yapımı (2006)
Pehlivanköy Harita Yapımı (2006)
Kırklareli Harita Yapımı (2004)
Babaeski Büyükmandıra Harita Yapımı (2001)
Lüleburgaz Sakızköy Harita Yapımı (2001)
Babaeski Sinanlı Harita Yapımı (2001)
 
Organize Sanayi Bölgesi
 
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım İnşaatı
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi (2012)
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Sistemi (2007)
 
Çevre
 
Ergene Nehrinin Temizlenmesi
 
Teknolojik Araştırma
 
Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2012)
 
Sosyal Güvenlik
 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı (2015)
Babaeski Sosyal Güvenlik Merkezi (2013)
 
Sosyal İçerme
 
Etkin, verimli ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla sosyal yardım ve hizmet alanındaki bütün kurum ve kuruluşlar aile ve sosyal politikalar bünyesinde tek çatı altında birleştirilmiştir.
 
Kadınları, çocukları, yoksulları, şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları ve engellileri kapsayan çalışmalar birbiriyle ilişkili ve bütüncül bir bakış açısı ile gerçekleştirilmektedir.
 
Sosyal Yardım ve Destek Programları
 
Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hayat sürdürebilmesi için yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve sosyal destek programları hayata geçirilmiştir. Engelli ve yaşlılara, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programları uygulamaya konulmuştur.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından 2018 yılında 57.176 kişiye 11.687.463 lira, bunların dışında, Devletimizin Şartlı Eğitim, sağlık, gebelik yardımı, Yaşlı aylığı, Engelli aylığı, Engelli yakını aylığı, Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı ve Muhtaç asker ailelerine yardım programları kapsamında da 11.662 kişiye toplam 30.060.332 lira yardımda bulunulmuştur.
 
2015 yılından itibaren canlı doğumlarda birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira doğum yardımı yapılmaktadır. 2017 yılında 2.713 aileye 1.041.920,99 lira yardım yapılmıştır. 2018 yılında 3.179 Aileye 1.234.703,57 Lira yardım yapılmıştır.
 
Kamuda engelli istihdamı
 
Hem ülkeye ekonomik katkısı, hem de engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması amacıyla engellilerin istihdamı sağlanmıştır.
 
Engellilere Evde Bakım ve Rehabilitasyon Hizmeti
 
2007 yılında engellilere Evde Bakım ve Rehabilitasyon hizmeti başlatılmış, engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım atılmıştır. 2007-2015 yılları arasında Kırklareli’de engelli evde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri için toplam 94,7 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 1.719 vatandaşımıza 19.314.172,37 lira, 2017 yılında 1.732 vatandaşımıza 21.862.514,27 lira ve 2018 yılında 1.824 vatandaşımıza 24.544.583,80 lira kaynak aktarılmıştır. 2.193 vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir. Yatılı Engelli Bakım Merkezinde 43 kişiye yatılı olarak, gündüzlü olarak da 18 vatandaşa hizmet sunulmaktadır.
 
Çocuk hizmetleri
 
Evden uzaklaşan çocukların ailelerinin yanına dönmesi ve ailesiyle yaşayıp himayeye muhtaç durumda bulunan çocukların sosyal ve ekonomik desteklerle bakımı sağlanmıştır. 2017 yılında ailesinin yanında bakılan 361 çocuğumuz için 2.698.278,58 lira sosyal ekonomik destek sağlanmış, 2018 yılında ailesinin yanında bakılan 314 çocuğumuz için 2.946.964,11 lira sosyal ekonomik destek sağlanmıştır. 
Çocukların güvenli, şefkatli ve sevgi dolu bir ortamda aile sıcaklığında daha sağlıklı gelişebilmeleri için koruyucu aile hizmeti yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Halen 12 koruyucu aile yanında 15 çocuğa bakılmaktadır. Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuklarımıza 2017 yılında 257.580,88 lira 2018 yılında ise 293.007,71 lira harcama yapılmıştır.
 
Aile yanında bakımı mümkün olmayan durumlarda çocuklarımız, yuva ve yurtlarda toplu bakım yerine her çocuğa özel bakım ve koruma hizmeti verilen çocuk evleri açılmıştır. 5 çocuk evinde 25 çocuğumuza kurumsal bakım hizmeti verilmektedir.
 
Kadın hizmetleri
 
Kadın - erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretilmiş, stratejiler geliştirilmiş, tüm paydaşlarla işbirliği yapılmış ve koordinasyon sağlanmıştır. Bu kapsamda Kırklareli Kadın Konukevi açılmıştır. Mağdur durumda olan kadınlara sunulan hizmetlerden kadın konukevinde kalan 2016 yılında 35 kadın ve beraberindeki 23 çocuk, 2017 yılında 85 kadın ve beraberindeki 73 çocuk, 2018 yılında ise 64 Kadın ve beraberinde 76 çocuk yararlandırılmıştır.
 
Yaşlı hizmetleri
 
Kırklareli'de, bir il merkezinde Kırklareli Huzurevi, diğeri Lüleburgaz'da Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere iki huzurevi bulunmaktadır. Kırklareli Huzurevi’nde 39, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 83 olmak üzere toplam 122 yaşlıya hizmet verilmektedir.
 
Alo 183, Alo 144
 
İhtiyacı olan vatandaşlarımıza daha çabuk ulaşabilmek, sorunlarını daha hızlı çözebilmek amacıyla Alo 183 ve Alo 144 hatları kurulmuştur. Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler Alo 183 hattından, sosyal yardımlar ve sosyal yardım projeleri hizmetleri Alo 144 hattından verilmektedir.
 
Şehit yakınları ve gazi hizmetleri
 
Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkı birden ikiye çıkarılmıştır. 2016 yılında 47, 2017 yılında 57, 2018 yılında ise 62 şehit yakını / gazi ve gazi yakını kamu kurumlarında istihdam edilmiştir.
 
Ücretsiz seyahat kartı kapsamında 548 seyahat kartı verilmiştir. Şehit yakınları, gazi yakını, yaşlılarımız ve engellilerimize ücretsiz seyahat imkanı sunan özel halk otobüsü işletmelerine ve deniz taşımacılığı yapan işletmelerimize 2017 Aralık ayına kadar Kırklareli Belediyesi’ne 250.200, Babaeski Belediyesi’ne 153.000, Vize Belediye’sine 47.400 olmak üzere toplam 450.600 lira  devlet desteği gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise Kırklareli Belediyesine 400.600 lira devlet desteği gerçekleştirilmiştir.
 
Kırklareli Gençlik Merkezi (2015)
Babaeski Gençlik Merkezi (2015)
Lüleburgaz Gençlik Merkezi (2015)

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (2010)

 
Göç
 
Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi (2016)