İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesine göre, Kaymakamlıklar ve İldeki kamu kurum ve kuruluşlarından Aralık ve Haziran aylarında yılda iki defa istenen kuruluş ve ilçe brifingleri esas alınmak suretiyle, Ocak (yıl sonu itibariyle) ve Temmuz (ilk 6 ay itibariyle) aylarında İl Brifingi hazırlanır.
 
Kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce Brifing Dosyası Formu ve Brifing Tablolarına göre ilçe, kuruluş ve belediye brifingleri hazırlanarak Ocak ve Temmuz aylarında İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne yazılı ve elektronik olarak (planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr) gönderilir.
 
 
Kaymakamlıklar, Kuruluşlar ve Belediyeler bir word, bir de excel olmak üzere iki dosya hazırlayacaktır.
 
Kaymakamlık Brifing Dosyası Formu e-İçişleri yazı ekinde gönderilmiştir.
 
Kuruluşlar ve Belediyeler yukarıdaki Brifing Dosyası Formu (word) ve aşağıdaki kendi kuruluş ismini (excel) tıklayarak Farklı Kaydeti tıklayarak kendi bilgisayarlarına kaydedecek ve bu formu ve brifing tablolarını doldurduktan sonra çıktısı alınarak kağıt ortamında Valiliğe, elektronik ortamda da planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr e-posta adresine göndereceklerdir.
 
Brifing tabloları (excel) için Kuruluşunuzun ismini tıklayınız...
 
 
 
3000 İÖİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3000 İÖİ Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Longozlar
 
Longozlar