Hizmet Standartları
 
Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere Hizmet Standartları Tabloları hazırlanmaktadır. Bu işlemler “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”e göre yürütülmektedir.
 
Kurumunuza ait Hizmet Standartları Tablolarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Longozlar
 
 
Longozlar