İl Envanteri
 
 
İl Envanteri
 
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre, İlin ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerektiğinde kalkınma planı çalışmalarında yararlanılmak üzere kalkınma planlarındaki süreye uygun biçimde ilgili resmi ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak il envanteri hazırlanır. Dönem içindeki gelişmeler Yıllık İl İstatistik Raporu ile izlenir. İl Envanteri ve Yıllık İl İstatistik Raporları, yıllık yatırım tekliflerinin sağlıklı biçimde yapılmasında ve öncelikli ihtiyaç kriterlerinin belirlenmesinde esas alınır.
 
Kırklareli İl Envanteri                                                        Kırklareli İstatistik Yıllığı 2017                                                                 
 
Longozlar
 
Longozlar