İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları
 
 
İl Koordinasyon Kurulu
 
İl Koordinasyon Kurulları, her yıl çıkarılan Yılı Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kururlu Kararı ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre, İllerdeki yatırımları ve sosyo-ekonomik gelişmeleri yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirmek, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında toplanır.
 
İl Koordinasyon Kurulu toplantılarından önce yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından aşağıdaki iş ve işlemler yapılır
 
Ocak toplantısında, toplantı öncesinde;
 
3. Bir önceki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan çalışmalar
 
doldurularak, yazılı ve elektronik ortamda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne (planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr adresine) iletilecektir. 
 
Nisan toplantısında, toplantı öncesinde;
 
4. Bir önceki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan çalışmalar
 
doldurularak, yazılı ve elektronik ortamda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne (planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr adresine) iletilecektir. 
 
Temmuz toplantısında, toplantı öncesinde;
 
4. Bir önceki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan çalışmalar
 
doldurularak, yazılı ve elektronik ortamda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne (planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr adresine) iletilecektir. 
 
Ekim toplantısında, toplantı öncesinde;
 
3. Bir önceki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan çalışmalar
 
doldurularak, yazılı ve elektronik ortamda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne (planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr adresine) iletilecektir. 
 
Yatırım İzleme Raporları Yatırım İzleme Raporlarının Doldurulmasıyla İlgili Açıklamalara göre doldurulacaktır.
Yatırım Takip Formları  Yatırım Takip Formlarının Doldurulmasıyla İlgili Açıklamalara göre doldurulacaktır.
 
Kalkınma Bakanlığının uygulama.ikis.kalkinma.gov.tr/Ikis/ web sayfasında bulunan İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) üç aylık yatırım bilgilerinin ve sistemde belirlenen sosyo ekonomik verilerin girilmesi gerekmektedir.
 
İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) veri girişi İKİS İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi Veri Giriş İşlemleri Açıklama Notuna göre doldurulacaktır.
 
 
İl Koordinasyon Kurulu toplantı tarihleri
 
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2017 Yılı Toplantıları
     13 Ocak 2017, Cuma
     06 Nisan 2017, Perşembe
     13 Temmuz 2017, Perşembe
     05 Ekim 2017, Perşembe
 
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2016 Yılı Toplantıları
     15 Ocak 2016, Cuma
     06 Nisan 2016, Çarşamba
     13 Temmuz 2016, Çarşamba
     05 Ekim 2016, Çarşamba
 
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2015 Yılı Toplantıları
     16 Ocak 2015, Cuma
     08 Nisan 2015, Çarşamba
     02 Temmuz 2015, Perşembe
     13 Ekim 2015, Salı
 
 Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2014 Yılı Toplantıları
     17 Ocak 2014, Cuma
     09 Nisan 2014, Çarşamba
     03 Temmuz 2014, Perşembe
     14 Ekim 2014, Salı
 Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2013 Yılı Toplantıları
     04 Ocak 2013, Cuma
     04 Nisan 2013, Perşembe
     04 Temmuz 2013, Perşembe
     03 Ekim 2013, Perşembe
 
 Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2012 Yılı Toplantıları
     05 Ocak 2012, Perşembe
     04 Nisan 2012, Çarşamba
     04 Temmuz 2012, Çarşamba
     04 Ekim 2012, Perşembe
 
 Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2011 Yılı Toplantıları
     05 Ocak 2011, Çarşamba
     05 Nisan 2011, Salı
     05 Temmuz 2011, Salı
     05 Ekim 2011, Çarşamba
 
 Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2010 Yılı Toplantıları
     05 Mart 2010, Cuma
     03 Haziran 2010, Perşembe
     04 Ekim 2010, Pazartesi
 
Longozlar
 
Longozlar
 


Adres: Karakaş Mahallesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı No: 5 Kırklareli Tel: 0 288 214 51 55 Faks: 0 288 214 42 63  E-posta: planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr