Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal
 
İçmesuyu
 
İller Bankası tarafından 2003 – 2016 yıllarında 8 içmesuyu tesisi yapılmıştır. 3 içmesuyu çalışması devam etmektedir.
 
Babaeski Karahalil İçmesuyu İnşaatı (DE)
Demirköy İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtması (DE)
Kofçaz İçmesuyu İnşaatı (DE)
Kırklareli Üsküp İçmesuyu (2016)
Babaeski İçmesuyu Şebekesi (2016)
Lüleburgaz Ahmetbey İçme ve Kullunma Suyu Kuyu Sondajı (2016)
Pehlivanköy İçmesuyu (2016)
Kırklareli İnece İçmesuyu (2015)
Lüleburgaz Sakızköy İçmesuyu (2014)
Babaeski İçmesuyu Terfi Hattı Yapımı (2013)
Babaeski Sinanlı İçmesuyu (2013)
Vize İçmesuyu İnşaatı (2008)
Kırklareli İçmesuyu İnşaatı (2002)
Demirköy İğneada İçmesuyu İnşaatı (2002)
 
Köy içmesuyu çalışmaları
 
Köy içme sularında 2003 yılından bugüne 411 köy içmesuyu çalışması yapılmıştır. İl Özel İdaresinden 7.828.015 lira, KÖYDES Projesinden 9.574.665 lira olmak üzere toplam 17.402.680 lira harcama yapılmıştır.
 
Kanalizasyon
 
2003 – 2016 yıllarında, İller Bankası tarafından 5, DSİ tarafından 4 kanalizasyon tesisi yapılmıştır. 2 kanalizasyon çalışması devam etmektedir.
 
Kırklareli Kavaklı Kanalizasyonu (DE)
Babaeski Büyükmandıra Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyonu (DE)
Lüleburgaz Büyükkarıştıran Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyonu (DE)
Lüleburgaz Evrensekiz Kanalizasyonu (DE)
Vize Kanalizasyonu (DE)
Vize Kıyıköy Kanalizasyonu (DE)
Babaeski Atıksu Arıtma Tesisi (2016)
Pınarhisar Atıksu Arıtma Tesisi (2016)
Kırklareli İnece Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyonu (2016)
Babaeski Karahalil Kanalizasyonu (2016)
Pehlivanköy Kanalizasyonu (2016)
Kırklareli Atıksu Arıtma Tesisi (2015)
Vize Atıksu Arıtma Tesisi (2015)
Babaeski Kanalizasyonu (2015)
Pınarhisar Kanalizasyonu (2014)
Vize Çakıllı Kanalizasyonu (2012)
 
Köy kanalizasyonu çalışmaları
 
Köy kanalizasyonlarında 2003 yılından bugüne 135 köy kanalizasyon çalışması yapılmıştır. 179 köyden 142’sinin kanalizasyon şebekesi, 89’unun da kanalizasyon arıtması bulunmaktadır. İl Özel İdaresinden 4.365.165 lira, KÖYDES Projesinden 3.270.776 lira olmak üzere toplam 7.635.941 lira harcama yapılmıştır.
 
Belediye Hizmetleri
 
Vize Kapalı Yüzme Havuzu Otel ve Sosyal Tesis (2015)
Kırklareli Şeker Depoları Cazibe Merkezi (2015)
Vize Kıyıköy Çok Amaçlı Salon (2014)
 
Şehirleşme
 
Harita çalışmaları
 
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 2003 yılında bugüne kadar 15 harita yapımı gerçekleştirilmiştir. 1 harita yapım işi devam etmektedir.
 
Kofçaz Harita Yapımı (DE)
Babaeski Karahalil Harita Yapımı (2015)
Kırklareli Kavaklı Harita Yapımı (2014)
Lüleburgaz Ahmetbey Harita Yapımı (2014)
Vize Çakıllı Harita Yapımı (2014)
Vize Harita Yapımı (2013)
Kırklareli Harita Yapımı (2013)
Vize Kıyıköy Harita Yapımı (2013)
Kırklareli Üsküp Harita Yapımı (2012)
Lüleburgaz Kırıkköy Harita Yapımı (2011)
 
Vize Sergen Harita Yapımı (2011)
Demirköy Harita Yapımı (2010)
Babaeski Harita Yapımı (2008)
Kırklareli Harita Yapımı (2006)
Pehlivanköy Harita Yapımı (2006)
Kırklareli Harita Yapımı (2004)
Babaeski Büyükmandıra Harita Yapımı (2001)
Lüleburgaz Sakızköy Harita Yapımı (2001)
Babaeski Sinanlı Harita Yapımı (2001)
 
 
Organize Sanayi Bölgesi
 
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım İnşaatı
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi (2012)
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Sistemi (2007)
 
Çevre
 
Ergene Nehrinin Temizlenmesi
 
Teknolojik Araştırma
 
Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2012)
 
Sosyal Güvenlik
 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı (2015)
Babaeski Sosyal Güvenlik Merkezi (2013)
 
Sosyal İçerme
 
Etkin, verimli ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla sosyal yardım ve hizmet alanındaki bütün kurum ve kuruluşlar aile ve sosyal politikalar bünyesinde tek çatı altında birleştirilmiştir.
 
Kadınları, çocukları, yoksulları, şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları ve engellileri kapsayan çalışmalar birbiriyle ilişkili ve bütüncül bir bakış açısı ile gerçekleştirilmektedir.
 
Sosyal Yardım ve Destek Programları
 
Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hayat sürdürebilmesi için yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve sosyal destek programları hayata geçirilmiştir. Engelli ve yaşlılara, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programları uygulamaya konulmuştur.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından 2016 yılında 50.165 kişiye 9.024.260 lira, bunların dışında, Devletimizin Şartlı Eğitim, sağlık, gebelik yardımı, Yaşlı aylığı, Engelli aylığı, Engelli yakını aylığı, Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı ve Muhtaç asker ailelerine yardım programları kapsamında da 12.268 kişiye toplam 22.750.247 lira yardımda bulunulmuştur.
 
Kamuda engelli istihdamı
 
Hem ülkeye ekonomik katkısı, hem de engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması amacıyla engellilerin istihdamı sağlanmıştır.
 
Engellilere Evde Bakım ve Rehabilitasyon Hizmeti
 
2007 yılında engellilere Evde Bakım ve Rehabilitasyon hizmeti başlatılmış, engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım atılmıştır. 2007-2015 yılları arasında Kırklareli’de engelli evde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri için toplam 94,7 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 1.704 vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir. Yatılı Engelli Bakım Merkezinde 40 kişiye yatılı olarak, gündüzlü olarak da 18 vatandaşa hizmet sunulmaktadır.
 
Çocuk hizmetleri
 
Evden uzaklaşan çocukların ailelerinin yanına dönmesi ve ailesiyle yaşayıp himayeye muhtaç durumda bulunan çocukların sosyal ve ekonomik desteklerle bakımı sağlanmıştır. 315 çocuk ailesinin yanında bakılmaktadır.
 
Çocukların güvenli, şefkatli ve sevgi dolu bir ortamda aile sıcaklığında daha sağlıklı gelişebilmeleri için koruyucu aile hizmeti yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Halen 11 koruyucu aile yanında 13 çocuğa bakılmaktadır.
 
Aile yanında bakımı mümkün olmayan durumlarda çocuklarımız, yuva ve yurtlarda toplu bakım yerine her çocuğa özel bakım ve koruma hizmeti verilen çocuk evleri açılmıştır. 5 çocuk evinde 30 çocuğumuza kurumsal bakım hizmeti verilmektedir.
 
Kadın hizmetleri
 
Kadın - erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretilmiş, stratejiler geliştirilmiş, tüm paydaşlarla işbirliği yapılmış ve koordinasyon sağlanmıştır. Bu kapsamda Kırklareli Kadın Konukevi açılmıştır. Mağdur durumda olan kadınlara sunulan hizmetlerden kadın konukevinde kalan 35 kadın ve beraberindeki 23 çocuk yararlandırılmıştır.
 
Yaşlı hizmetleri
 
Kırklareli'de, bir il merkezinde Kırklareli Huzurevi, diğeri Lüleburgaz'da Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere iki huzurevi bulunmaktadır. Bu huzurevlerimizde toplam 114 yaşlıya hizmet verilmektedir.
 
Alo 183, Alo 144
 
İhtiyacı olan vatandaşlarımıza daha çabuk ulaşabilmek, sorunlarını daha hızlı çözebilmek amacıyla Alo 183 ve Alo 144 hatları kurulmuştur. Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler Alo 183 hattından, sosyal yardımlar ve sosyal yardım projeleri hizmetleri Alo 144 hattından verilmektedir.
 
Şehit yakınları ve gazi hizmetleri
 
Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkı birden ikiye çıkarılmıştır. 2016 yılında 47 şehit yakını / gazi ve gazi yakını kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. Ücretsiz seyahat kartı kapsamında 470 seyahat kartı verilmiştir.
 
Kırklareli Gençlik Merkezi (2015)
Babaeski Gençlik Merkezi (2015)
Lüleburgaz Gençlik Merkezi (2015)

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (2010)

 
Göç
 
Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi (2016)
 
 
 
 
 
 


Adres: Karakaş Mahallesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı No: 5 Kırklareli Tel: 0 288 214 51 55 Faks: 0 288 214 42 63  E-posta: planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr