Madencilik
 
MTA Marmara Bölge Müdürlüğü
 
Istranca Masifi Metalik Maden Aramaları
 
Proje numarası: 2016B000040, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016, Harcama: 109.654
 
Batı ve Orta Anadolu Demir Aramaları
 
Proje numarası: 2016B000040, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2017
 
Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları
 
Proje numarası: 2016B000040, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016
 
Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları
 
Proje numarası: 2016B000041, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016
 
Batı Trakya Jeotermal Enerji Aramaları
 
Proje numarası: 2016B000040, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016, Harcama: 1.154.330
 
Türkiye'de Demir, Krom, Nikel Platin Grubu Elementleri Ruhsat Etüdü
 
Proje numarası: 00000000000. Başlama ve bitiş tarihi: 2015 – 2015. Proje tutarı: 4.627.000. Harcama: 35.276
 
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü
 
Jeoloji (Sondaj Öncesi Arama)
 
Proje numarası: 2013B000010, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2017, Proje tutarı: 27.981.747, Harcama: 27.981.747, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016, Proje tutarı: 16.927.000, Harcama: 3.742.112
 
 
Sondaj
 
Proje numarası: 2013B040020, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2017, Proje tutarı: 11.495.343, Harcama: 11.495.343, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016, Proje tutarı: 17.548.000, Harcama: 14.173.134
 
 
Üretim (Petrol ve doğal gaz sahaları geliştirme yatırımları)
 
Proje numarası: 2013B040040, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2017, Proje tutarı: 1.119.646, Harcama: 1.119.646, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016, Proje tutarı: 5.855.000, Harcama: 825.321
 
 
Kuyu Tamamlama
 
Proje numarası: 2013B040060, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016, Proje tutarı:4.078.573, Harcama: 4.078.573, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016, Proje tutarı: 5.300.000, Harcama: 927.909
 
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri
 
İdame Yenileme ve Makine Teçhizat Alımı
 
Proje numarası: 2010B040050, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2017, Proje tutarı: 329.874, Harcama: 329.874, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2016, Proje tutarı: 8.945.000, Harcama: 2.751.764
 
 
 
 
 


Adres: Karakaş Mahallesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı No: 5 Kırklareli Tel: 0 288 214 51 55 Faks: 0 288 214 42 63  E-posta: planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr