İnsan sağlığı herşeyin üstündedir 
 
 
 
Sağlık
 
Yeni hastaneler inşa ediliyor, mevcut hastaneler yeniden yapılandırılıyor, sağlık personeli ihtiyacı gideriliyor
 
Sağlık alanında; vatandaşlarımıza hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunabilmek için ehemmiyet ve çaba içerisindeyiz.
 
Kırklareli'de 9 hastane, 8 Toplum Sağlığı Merkezi, 43 Aile Sağlığı Merkezi (98 aile hekimliği), 55 Sağlık Evi bulunmaktadır. Toplam yatak kapasitesi 890'dır.
 
İl genelinde; 242 uzman hekim, 187 pratisyen hekim, 117 diş hekimi, 142 eczacı, 974 ebe – hemşire görev yapmaktadır. Bir uzman hekime 1.032, bir pratisyen hekime 1.990 kişi düşmektedir.
 
Vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden en iyi ve en kolay şekilde yararlanmasının önünü açmak için, yeni sağlık tesislerinin yapımı, hasta yataklarının nitelikli hale getirilmesi, hastanelerin tıbbi cihaz kapasitesinin artırılması, ambulans filomuzu genişletme, aile hekimliği, evde sağlık hizmeti, ilaca ulaşımın kolaylaşması, alo 182 randevu sistemi çalışmaları sürdürülmektedir. Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmaktadır.
 
Hızlı ve etkin bir sağlık hizmeti
 
Sağlık kurumları ve personeli ile vatandaşımızın yanındayız
 
Sağlık kurumları
 
Kırklareli Devlet Hastanesi, Babaeski Devlet Hastanesi ve Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlanmıştır. Lüleburgaz ve Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Demirköy Hastanesi inşaatları devam etmektedir.
 
Nitelikli Yatak Sayısı
 
Yapılan yatırımlarla hastanelerimiz yenilenip nitelikli yatak oranı arttırılmıştır. Koğuş sisteminden konforlu oda sistemine geçilmiştir. Yoğun bakım yatak sayısı arttırılmış, vatandaşımız nitelikli sağlık hizmetiyle buluşturulmuştur.
 
Nitelikli yatak oranı 2002 yılında % 6 iken, 2016 yılında bu oranı % 31’e çıkarılmıştı
Hastanelerimizde teknik donanım eksikliği giderilmiş, son teknolojiyi takip ederek cihaz yatırımı yapılmıştır.
 
2002 yılında Kırklareli'deki Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, 3 Ultrason cihazı, 11 Hemodiyaliz cihazı, 2 BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazı bulunup MR (Manyetik Rezonans) ise yokken 2016 yılında 20 Ultrason, 90 Hemodiyaliz 6 BT Cihazı ve 5 MR cihazı ile vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunulmaktadır.
 
Yoğun Bakım Ünitelerindeki Yatak Sayısı Arttırıldı
 
Yenidoğan Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2002 yılında 3 iken 2016 yılında bu sayı 5 'e yükseltilmiştir.
Erişkin + Çocuk Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2002 yılında 2, 2016 yılında ise 42’dir.
Toplam Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2002 yılında 5 iken bu sayı 2016 yılında 47´e yükselmiştir.
 
Sağlık Personeli Sayısı Arttırıldı
 
2002 yılında 1.152 sağlık personeli varken 2016 yılında bu sayı 2.054.'e yükselmiştir.
 
Artık Hepimizin Aile Hekimi Var
 
2010 yılında yurt çapında uygulamaya koyulan aile hekimliği ile birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiştir. Aile hekimi, aynı zamanda ailelerimize sağlık danışmanlığı hizmeti vermektedir. Kırklareli'de 113 aile hekimi pozisyonun 104’ü aktif olup, vatandaşımızın hizmetindedir.
 
Hastalar Evinde Tedavi Ediliyor
 
Yatağa bağımlı hastaların, hastanede yapılması zorunlu olmayan tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının ev ortamında yapılması ve hastanede kalış sürelerinin kısaltılması amacıyla 2010 yılında “Evde Sağlık Hizmeti” uygulaması başlatılmıştır. 2010 yılından bugüne Kırklareli´de 11.463 hastanın evde bakım ve rehabilitasyon hizmetinden yararlanması sağlanmıştır.
 
Sağlık Hizmeti Yaygınlaştı
 
2002 yılında Kırklareli ili sağlık kurum ve kuruluşlarına toplam müracaat sayısı 1.289.549 iken 2016 yılında bu sayı 3.358.134 yükselmiştir.(Kamu + Özel)
2002 yılında aşılama oranı % 80 iken 2016 yılında bu sayı % 95’e çıkmıştır.
Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 2002 yılında % 40 iken bu oran % 93,5’a ulaşmıştır.
 
Acil Durum Ekibimiz Her An Hazır
 
Acil durumlarda vatandaşımızın imdadına yetişmek için 112 acil servislerinde yenilikler yapılmıştır. Kar paletli ambulans, helikopter ambulans yatırımlarıyla hastalarımıza her koşulda ulaşabilmenin önünü açılmıştır.
 
Kırklareli´deki 112 Acil İstasyon sayısı 3'den 17'ye, 112 Acil Ambulans sayısını 3'en 46'ya çıkarılmıştır. 2 adet Kar Paletli Ambulans vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
 
Kırklareli´deki 17 hasta Helikopter Ambulans ile il dışı merkezlere nakledilmiştir.
 
Lüleburgaz Devlet Hastanesi (300 yataklı) Devam ediyor.
Pınarhisar Devlet Hastanesi (30 yataklı) Devam ediyor.
Demirköy Hastanesi (10 yataklı) Devam ediyor.
Kırklareli Devlet Hastanesi (250 yataklı) (2016)
Babaeski Devlet Hastanesi (100 yataklı) (2014)
Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 ünit) (2014)
Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Ek Bina (2014)
Lüleburgaz 7 Nolu Hatice Yaman Sağlık Ocağı (2009)
Kırklareli TOKİ Sağlık Ocağı (2009)
Babaeski 2 Nolu Sağlık Ocağı (2008)
Kırklareli Devlet Hastanesi Acil Ek Bina (2007)
Kırklareli 4 Nolu Atiye Mehmet Genç Sağlık Ocağı (2007)
Kırklareli 2 Nolu Sağlık Ocağı (2005)
Kırklareli 3 Nolu Emine Tuncan Sağlık Ocağı (2004)
Lüleburgaz 2 Nolu Sağlık Ocağı (2003)
 
 
 
 
 
 


Adres: Karakaş Mahallesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı No: 5 Kırklareli Tel: 0 288 214 51 55 Faks: 0 288 214 42 63  E-posta: planlama.kirklareli@icisleri.gov.tr