Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
 
 
İl ölçeğinde yatırım planlaması sürecinin daha etkin çalışmasına yönelik olarak mevcut kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve yerel düzeyde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin, valiliklerin koordinasyonunda planlama süreçlerine daha aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanarak, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı 6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
 
Projemiz, Avrupa Birliği ile AB Bakanlığı tarafından ortaklaşa uygulanan Sonuç Odaklı İzleme Sistemi (ROM) kapsamında en yüksek skoru elde eden projeler arasında yer almış olup, sonuçları, ulaşılan çıktıları ve yarattığı etkileri itibariyle Ülkemizde kurumsal kapasitenin artırılması ile bölgesel ve yerel kalkınmanın desteklenmesine çok değerli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda pilot olarak belirlenen Trabzon, Erzurum ve Mardin illerinde katılımcı yerel planlama ve istişare mekanizmaları kurularak, test edilmiş ve bunun sonucunda yerel ölçekte 34 yatırım projesi teklifi hazırlanarak, merkezi yatırım programlama sürecine dâhil edilmiştir. 
 
Projemizin iki yıllık uygulama süreci boyunca yürütülen çok yönlü kapasite geliştirme çalışmaları neticesinde; katılımcı ve teknik analizlere dayalı karar alma süreçleri ile yatırım projesi geliştirme aşamalarının yerel düzeyden yürütülmesini esas alan, yeni bir yerel yatırım planlama modeli geliştirilmiştir. Bu yeni model ile proje kapsamında yürütülen kapasite geliştirme ve yerel yatırım planlama mekanizmalarını güçlendirme çalışmaları ve bu çalışmalardan elde edilen deneyimler sistematik olarak bir araya getirilerek, bir süreç rehberine dönüştürülmüştür. Projemizin önemli çıktılarından biri olan ve bu alanda Türkiye’de ilk ve tek kaynak olan Yerel Yatırım Planlama Rehberi, kamu yatırımlarının yerel düzeyde planlanması bağlamında, yatırım ihtiyaçlarını belirleme ve yatırım teklifi hazırlama aşamalarını içeren proje oluşturma süreçlerinin kalitesini ve etkinliğini yükseltecektir.
 
Bu kapsamda, yerel ölçekte valiliklerimizin koordinasyonunda yürütülen yatırım planlama ve programlama faaliyetlerinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanan Yerel Yatırım Planlama Rehberinden yararlanılacaktır.  
 
 
 
Dupnisa Mağarası 
 
 
Longozlar